Biografija          Citati          Avala          Ekonomija          Kontakt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radoš Perović

1380/10

Statistika, informatika i kvantitativne finansije