Zovem se Dorotea Lalović i rođena sam ratne 1991. godine. Verovatno sam zbog toga ponekad malo ratnički nastrojena. :)

Ne znam da li su ovi smešci dozvoljeni u prezentacijama, ali oni čine značajan deo mog života, pa ću nastaviti da ih koristim. :)

P.S. Poštovana profesorka, ako smešci nisu dozvoljeni, molim Vas da se pravite da ih niste videli. :)

E sada, nastavak, koji obično ide pre P.S., ali svi shvatate značaj istog pre ove rečenice.

Završila sam četvrtu gimnaziju u Beogradu i nakon toka odlučila da zaplovim ekonomskim vodama. Nije da sam znala šta to tačno znači, ali je zvučalo prosperitetno.

Za sada se nisam pokajala, mada bismo mogli malo manje da učimo (ovo ne bi bilo na odmet da svi uzmete u obzir). :)

Ono u šta sam sigurna je da sam savladala pojmove poput ponude i tražnje, a očigledno je da engleskim jezikom baratam kao da mi je maternji. :) :)

                                                                               

                                                                             

 

Slušala sam savete mudrijih u nadi da ću postati PRVA i PRAVA poput ove prezentacije.

Puškice su prošlost.

Znanje je moje imanje (ili možda i manje, ne bih znala). :)

 

 

 

 

                                                                                                                      Nazad